Med et budsjett blir det enklere å nedbetale kredittkortet

Å ha kontroll på egen økonomi lønner seg alltid. Man vet aldri når uventede utgifter oppstår, og da er det viktig å ha litt å rutte med. Et budsjett er den beste måten å klare dette på. Med et budsjett har man til enhver tid kontroll på egen pengebruk. Les mer om budsjetter hos Gjensidige.

Mange tar steget og går til anskaffelse av et betalingskort i vanskelige økonomiske tider. Dette kan være en god idé, men uten kontroll på egne penger, kan det fort bli en negativ spiral, der det blir stadig vanskeligere å nedbetale det man skylder. Når man bruker kort med kreditt, er det enda viktigere å ha et budsjett.

Et budsjett kort forklart

Et budsjett er i all enkelhet en oversikt over ukentlige, månedlige eller årlige utgifter og inntekter. Normalt snakker man om månedsbudsjett, da dette passer godt med månedlige lønninger. Det kan være vanskelig å vite hvilke poster som skal inkluderes i et månedlig budsjett, men det finnes heldigvis mye god hjelp og budsjettmaler på nett.

Blant de viktigste postene i det private månedsbudsjettet, er boutgifter, matutgifter og kommunikasjon inkludert. I tillegg er det vanlig å ha en post som indikerer annen bruk, samt en post for sparing. Når man får seg et kredittkort, bør dette kortet føres opp som en egen post. På den måten har man oversikten over hvor mye man bruker derfra.

Betalingskort og renter

Hovedgrunnen til at det lønner seg å følge et budsjett når man har kredittkort, er at beløpene man bruker via kredittkortet på sikt vil rente seg. Renter på betalingskort varierer mellom 5 % og 40 %, og det kan fort bli mye penger i rene rentekostnader. Ved å betale tilbake det man skylder før forfall, unngår man store tap.

Med et betalingskort har man mer å rutte med, men disse pengene skal jo betales tilbake. Det glemmer man ofte, og bruker kredittkortet som et vanlig bankkort. Så snart utestående beløp på kredittkort renter seg, kan det uten økonomisk kontroll bli vanskelig å finne økonomiske midler til å nedbetale pengene man skylder. Da øker rentene ytterligere.

Et budsjett er løsningen

Man tror kanskje ikke man har behov for et budsjett. Mange synes det er pes å lage det, og enda mer pes å følge det. Men det skal man gjøre. Med en gang man tillater seg selv å gå utenom budsjettet, bruke kortet på tull eller bruke sparepenger på andre ting, er man i minus.

Sliter man med å følge budsjettet, eller trenger litt starthjelp, finnes det mange gode artikler om budsjetter på nettet. Man får nyttige tips og råd, og kanskje det blir litt lettere å forholde seg til budsjettet på sikt. Da kan man bruke penger fra kortet med litt bedre samvittighet, i den viten at man klarer å betale pengene tilbake.

Tips til valg

Før man går til anskaffelse av et kredittkort, bør man sette seg godt inn i hva et betalingskort faktisk er. Man bør sammenligne flere kredittkort, fra flere aktører, og på den måten finne kortene som passer en best. Her spiller spesielt renter en stor rolle. Jo lavere renter, jo bedre kredittkort. Husk også å lese vilkår knyttet til rentefri periode.

I tillegg bør man velge et kredittkort som gir bonuspoeng ved bruk. Bonuspoeng kan brukes til å nedbetale hotellopphold, flyreiser med mer, og er en god løsning for mange. Igjen bør man imidlertid fokusere på at fordelene skal være større enn ulempene. Det spiller ingen rolle med gode bonuser om renta på kortet er skyhøy.

Budsjett og kort med kreditt går hånd i hånd

  • Med et budsjett har man bedre økonomisk kontroll
  • Med bedre økonomisk kontroll, er det enklere å nedbetale

Mange går til anskaffelse av betalingskort uten å tenke særlig mye lenger enn at det er ekstra penger å rutte med. Det er ikke tilfellet; pengene skal betales tilbake, gjerne med renter. Derfor kan et budsjett være en lur idé. På den måten har man kontroll på egen økonomi og vet at man kan håndtere et kredittkort.