Hva man bør velge av forbrukslån og kredittkort?

Man leser stadig om forbrukslån og kredittkort i nyhetene og på internett, for eksempel på abcnyheter. Man leser både om gode tilbud og om ubehagelige opplevelser folk som har benyttet seg av disse tjenestene har opplevd. Viktige ting å tenke på er renter, renters rente og evne til nedbetaling, i tillegg til at det ikke er ens egne penger man bruker, men penger man låner.

Det finnes mange utstedere av både kredittkort og forbrukslån. En sammenligning eller test av kredittkort er ofte verdt å bruke tid på. På den måten får man en oversikt over betingelser og kan dermed velge det alternativet som er mest gunstig for akkurat seg. I denne artikkelen får man en innføring i hva et kredittkort og et forbrukslån er, en sammenligning og kort om andre alternativer som kan benyttes.

Kredittkort

Kredittkort er et fysisk betalingskort som kommer med en kredittgrense, og beløpet på denne grensen er avhengig av låntakerens betalingsevne. Dette er, naturligvis, noe som varierer fra person til person. Bruk av kredittkort fungerer på samme måte som når man velger faktura som betalingsmetode på netthandel. Man får en faktura hver måned, hvorpå nedbetaling over tid er et alternativ, men dette kan potensielt bli veldig dyrt.

I enkelte tilfeller kan man låne gratis og rentefritt i en periode på inntil 45–50 dager, men ved forfallsdato vil det begynne å løpe renter på det utestående beløpet dersom man mot formodning ikke betaler inn hele beløpet samtidig, men i stedet velger å gå for alternativet delbetaling. I tillegg til dette er det også vanlig at kredittkort kommer med et gebyr som man må betale.

Forbrukslån

Noen ganger møter man på uforutsette utgifter i hverdagen. Det kan for eksempel være at bilen trenger en service, man får lekkasje i hjemmet eller ungene trenger nye ski fordi de gamle knakk da de var på aktivitetsdag på skolen. Uten en buffer kan det bli vanskelig å få råd til disse tingene. Da er forbrukslån et alternativ som kan gi låntakeren kortsiktig ekstra inntekt.

Det som da er viktig å tenke på er at forbrukslån er et ugunstig lån sammenlignet med en del andre lån. Både boliglån, billån og studielån er gunstigere lån enn et forbrukslån. Det vil si at det er lavere renter. I tillegg kommer renters renter på alle typer lån. Det vil si at utestående beløp forrenter seg videre neste måned og gjelden øker.

Sammenligning

Som nevnt, er kredittkort et fysisk kort man kan bruke i hverdagen. Samtidig er det penger man egentlig ikke har. Det er ikke låntakers penger. Dette gjelder også selvfølgelig for et forbrukslån. Begge to har forholdsvis høye renter sammenlignet med andre lån. Et forbrukslån krever, i motsetning til andre lån, ingen sikkerhet i banken. Man trenger ikke vise til formue, annen gjeld og så videre for å få innvilget forbrukslån.

Kredittkort kommer med en del fordeler. Man trenger for eksempel ikke betale ned alt med en gang. Ofte er det et minimumsbeløp som må betales hver måned. Dette er ofte på noen hundre kroner, avhengig av hvor mye gjeld man har tatt opp. Dette kommer igjen an på kredittrammen man har. I tillegg kommer det med enkelte kort med kreditt forsikringer som er gunstige og fine å ha.

Alternativer

Det finnes alternativer til forbrukslån og kort med kreditt. Å sette av penger til sparing er ett av dem. Dette krever selvfølgelig disiplin og at man har litt ekstra penger å sette av hver måned. Både et forbrukslån og et kredittkort kan i mange sammenhenger ses på som en buffer, og ved å spare kan man opparbeide seg den samme bufferen. Dette vil da være ens egne penger.

Når man tar opp et forbrukslån henger det ofte sammen med at det har dukket opp en uforutsett utgift eller at man har veldig lyst til å gjøre noe som koster litt ekstra penger, for eksempel en ferietur. Et alternativ kan da være å selge noe av verdi som man ikke trenger lenger. Det kan være alt fra små gjenstander som står på roteloftet til en overflødig bil i husstanden.

Oppsummering

Forbrukslån og kredittkort er begge alternativer man kan benytte seg av for å skaffe seg litt ekstra penger. Begge er kortsiktige løsninger som bør betales ned så raskt man kan. Dette på grunn av rentene som følger med. Det finnes alternativer til begge deler, som bør vurderes. Man bør også regne på hvilke utgifter det gir deg og om man er i stand til å betjene dette økonomisk.